Menu

Najważniejsze funkcjonalności

Lokalizacja obiektów w czasie rzeczywistym

Odświeżanie pozycji nawet co kilka sekund!

Aplikacja umożliwia pozycjonowanie pojazdów w czasie rzeczywistym (czasy zgłoszenia co kilka sekund) oraz archiwalne odwzorowanie przebiegu tras (w tym postojów, zatrzymań, prędkości, pobytu w zdefiniowanych miejscach, przejazdu trasą i innych).

Co więcej, użytkownik nie ma ograniczonego transferu na komunikację z urządzeniem, więc nie ma obawy o wejście w dodatkowe koszty!

Integracja z SENT-GEO

System EMTRACK jest w pełni zintegrowany z platformą SENT GEO umożliwiając przesyłanie niezbędnych danych w czasie rzeczywistym. Użytkownik w dowolnym momencie może włączyć lub tymczasowo wyłączyć transfer danych do SENT zapewniając, że dane o pozycji pojazdu są przesyłane do SENT GEO tylko wtedy, gdy to jest konieczne.

Dodatkowo istnieje możliwość włączenia powiadomienia SMS lub e-mail o braku komunikacji z urządzeniem dłuższym niż 40 minut aby zapewnić zgodność z wymaganiami SENT, a w dodatkowych akcesoriach jest możliwość zakupienia tzw. diody SENT dla kierowcy sygnalizującej poprawną lub niepoprawną pracę urządzenia.

Usługa SENT GEO działa już od najprostszych urządzeń pobierających jedynie informacje o pozycji GPS i nie wymaga żadnych dodatkowych komponentów.

Mapy Google

W platformie EMTRACK zastosowano bardzo dokładne i często aktualizowane mapy Google. Użytkownik ma do dyspozycji mapę domyślną, satelitarną, hybrydową, terenową oraz możliwość włączenia informacji o korkach. Ponadto może obserwować swoje pojazdy w widoku Street View.

Raportowanie i eksport

Aplikacja udostępnia kilka rodzajów raportu i jest otwarta na ich szybkie dodawanie. Dzięki temu nasi Użytkownicy zawsze mają dane w takiej formie w jakiej oczekują i w krótkim czasie są w stanie podsumować pracę swoich pojazdów. Co więcej raporty są eksportowalne do PDF i XLS co umożliwia ich dalszą obróbkę.

Kontrola i rozliczenie dziennych przebiegów

Aplikacja pozwala na pełną weryfikację przebiegów pojazdów z określeniem czasu i miejsca rozpoczęcia przejazdu, przebytego dystansu, zużytego paliwa i oceny ekonomii jazdy kierowcy. Raporty mogą być generowane za dowolny zakres, wyświetlane on-line w aplikacji lub eksportowane do plików PDF i XLS.

Lokalizacja obiektów bez zasilania

Dzięki naszym specjalnym urządzeniom posiadających własne zasilanie oraz szerokiemu wachlarzowi możliwości jego konfiguracji jesteśmy w stanie zainstalować urządzenie do monitorowania obiektu, które pozwoli na monitorowanie obiektu nawet do roku czasu bez potrzeby wymiany baterii. Urządzenie powiadomi Użytkownika jeżeli obiekt opuści zdefiniowany obszar, wykryje ruch lub gdy bateria w urządzeniu będzie na wyczerpaniu. Jest to świetne rozwiązanie do monitorowania naczep, łodzi, kontenerów i innych obiektów bez własnego źródła zasilania.

Historia i animacja

W najnowszej wersji aplikacji oddaliśmy użytkownikom do dyspozycji usprawnioną funkcjonalność animacji historii poruszania się pojazdów. Jedną z najciekawszych rzeczy jest możliwość wyświetlania historii tras dla wielu pojazdów jednocześnie. Panel sterowania animacją pozwala na płynną zmianę czasu lub ciągłe odtwarzanie animacji w wybranym tempie. Co więcej, użytkownik sam może wskazać datę, którą chce wyświetlić w animacji. Tryb historyczny poza pozycjami pokazuje również wartości  wszystkich pomiarów, które były aktualne we wskazanym czasie.

Analiza czasu pracy kierowców

Moduł analizy czasu pracy kierowcy analizuje dane spływające z tachografu i na bieżąco wyświetla szczegółowe informacje między innymi takie jak:
- czas rozpoczęcia aktualnej zmiany
- pozostały czas jazdy uwzględniający odpoczynek dobowy, tygodniowego oraz ograniczenie jazdy w zmianie, tygodniu oraz dwóch tygodniach z uwzględnieniem dostępnego wydłużonego okresu jazdy
- pozostały czas jazdy do wymaganej przerwy lub pozostały czas do zaliczenia przerwy oraz informację o zaliczonej pierwszej części dzielonej przerwy
- pozostały czas
do rozpoczęcia obowiązkowych przerw i odpoczynków

Ponadto moduł prezentuje historię czasu pracy kierowcy oraz obsługuje pracę w podwójnej obsadzie, a Użytkownik ma do dyspozycji prawie 20 typów natychmiastowych powiadomień takich jak zaliczenie przerwy czy popełnienie wykroczenia!

Zdalny odczyt danych z tachografu

System EMTRACK w swojej ofercie posiada specjalne urządzenia, które są podłączane pod tachografy cyfrowe. Podpięte w ten sposób urządzenie posiada informacje o aktualnym stanie pracy kierowcy (D8) oraz umożliwia zdalny odczyt danych z kart kierowców (wymagane ustawowo archiwizacja raz na 28 dni) jak i odczytu danych z pamięci wbudowanej tachografu (wymagana ustawowo archiwizacja raz na 90 dni).

Do zdalnego pobrania danych przez Użytkownika potrzebna jest karta przedsiębiorstwa oraz czytnik kart inteligentnych podłączanych do komputera przez złącze USB. Następnie przez aplikację EMTRACK wystarczy dodać zlecenie pobrania wybranego rodzaju danych, zakres czasu i system zajmie się resztą informując gdy plik DDD będzie gotowy do pobrania na komputer!

Zaawansowana wyszukiwarka

W klasycznych aplikacjach wyszukiwarka służy do wyszukiwania adresów. W naszej aplikacji zrobiliśmy małą rewolucję. Dzięki naszej wyszukiwarce jesteś w stanie wywołać historię dowolnie zdefiniowanej konfiguracji pojazdów, jednym kliknięciem wygenerować ulubione raporty czy odnaleźć dowolny pojazd lub miejsce na mapie!

Nieograniczony dostęp do danych

Jako, że nie jesteśmy zwolennikami nakładania ograniczeń to udostępniamy naszym Użytkownikom dostęp do nieograniczonego zakresu danych. Jeżeli jesteś naszym klientem 10 lat to masz dostęp do wszystkich danych z tego okresu. I to bez dodatkowych kosztów!

Odczyt danych z komputera pokładowego

Dzięki modułowi integracji z komputerem pokładowym w pojeździe jesteśmy w stanie wyświetlić bieżące i historyczne pomiary parametrów takich jak przebieg, obroty silnika, poziom paliwa, ilość zużytego paliwa w trasie i na postoju, nacisk na pedał gazu, czas pracy silnika,  temperaturę oleju i wiele innych!

Rozbudowa instalacji

Instalacja w pojeździe może być wzbogacona o dodatkowe urządzenia takie jak między innymi: identyfikator użytkowników, przełącznik trybów pracy, przycisk alarmowy, czujniki pomiaru temperatury lub sondę paliwa. Ponadto urządzenie można zintegrować z dowolnym innym generującym sygnał binarny (np. czujnik obrotu gruszki w betoniarce, czujnik opuszczenia łyżki) lub analogowy (nacisk na oś, ilość cieczy w zbiorniku).

Dostęp mobilny

W ramach abonamentu nasi użytkownicy mają dostęp do aplikacji mobilnych działających w oparciu o platformę Android i iOS. Dzięki tej aplikacji są w stanie obejrzeć bieżący stan i pomiary swoich pojazdów lub wygenerować historię trasy za dowolny okres.

Stała kontrola paliwa

W aplikacji użytkownik ma dostęp do aktualnego spalania pojazdu w danym dniu, sprawdzenia średniego spalania na danej trasie czy nawet ilości paliwa przepalonego na postoju. Ponadto aplikacja pozwala na kontrolowanie tankowań i ubytków poprzez zdarzenie z informacją o ilości zatankowanego paliwa, miejscu i czasie.

Analiza stylu jazdy kierowcy

Platforma EMTRACK posiada moduł analizy stylu jazdy kierowcy. Urządzenia zbierają informację na temat gwałtownych przyśpieszeń, hamowań lub dynamicznej jeździe w zakrętach. Zliczany jest także czas pracy na biegu jałowym, czas jazdy powyżej ustalonej prędkości, czas jazdy powyżej ustalonych obrotów silnika, stosunek hamowania silnikiem do klasycznego hamowania i wiele innych. Dane te służą do budowy oceny stylu jazdy kierowcy i są oddzielnie zliczane dla każdego przejazdu i prezentowane w raporcie. Ponadto w aplikacji stale jest prezentowana ocena stylu jazdy bazująca na poruszaniu się w ostatnich 24 godzinach.

Integracja z innymi systemami

Mamy świadomość, że prowadzenie firmy opiera się na korzystaniu z wielu różnych systemów co jest dość uciążliwe. Wychodząc temu naprzeciw stworzyliśmy interfejs integracyjny oparty o technologię REST za pomocą którego dowolny inny system może pobrać bieżące i historyczne informacje o udostępnionych mu pojazdach przez użytkownika systemu.

Udostępnienie podglądu kontrahentom

Dbając o dobre relacje naszych klientów z ich klientami umożliwiamy dodanie czasowego udostępnienia informacji o pojeździe na wskazany adres e-mail. Przez ten czas osoba trzecia będzie mogła monitorować położenie i pomiary pojazdu, a dostęp ten automatycznie wygaśnie o wskazanej dacie i czasie. Dzięki tej funkcjonalności Klient naszych Użytkowników będzie na bieżąco z dostawą towaru lub będzie mógł potwierdzić poprawność wykonanej usługi.

Lokalizacja osób i przesyłek

Specjalnie przygotowane lokalizatory o wielkości mniejszej niż pudełko zapałek pozwolą na śledzenie ludzi, przesyłek lub innych mobilnych obiektów bez zasilania. Dzięki modułowi powiadomień błyskawicznie jesteśmy w stanie się dowiedzieć gdy nasze dziecko opuści szkołę, osoba starsza upadnie lub nasza przesyłka dotrze do celu. Ponadto przycisk alarmowy pozwoli na powiadomienie Użytkownika o zagrożeniu, a możliwość zdalnego nasłuchuwania pozwoli określić co się dzieje w najbliższym otoczeniu lokalizatora.

Powiadomienia i przypomnienia

Obecnie nasz system wykrywa i publikuje ponad 60 różnego rodzaju zdarzeń takich jak zanik zasilania, opuszczenie obszaru, dojazd do celu, itp. Moduł powiadomień umożliwia natychmiastowe informowanie użytkownika o danym zdarzeniu za pomocą dymku w aplikacji, wiadomości e-mail, SMS lub wywołaniu specyficznego adresu WWW w przypadku integracji z systemami zewnętrznymi.
Natomiast dzięki modułowi przypomnień możliwe jest zdefiniowanie co ile kilometrów lub co jaki czas system ma przypominać o wybranym zdarzeniu dla danego pojazdu. Dzięki temu nigdy więcej nie zostanie przekroczony termin przeglądu, pobrania danych z karty kierowcy lub nie wygaśnie ubezpieczenie.