Otwórz menu

Aby zapoznać się ze szczegółami modułu kliknij w kafel z jego nazwą

Raportowanie przekraczania granicy

System EMTRACK na bieżąco monitoruje pozycję wszystkich pojazdów. Gdy tylko któryś z nich przekroczy granicę to generowane jest dla zainteresowanych odpowiednie powiadomienie. Następnie Użytkownik może wygenerować raport z podsumowania pobytu w krajach, gdzie są informacje takie jak czas pobytu, czas jazdy, przejechany dystans, zużyte paliwo i wiele innych przydatnych informacji.

Integracja z SENT-GEO

System EMTRACK jest w pełni zintegrowany z platformą SENT GEO umożliwiając przesyłanie niezbędnych danych w czasie rzeczywistym. Użytkownik w dowolnym momencie może włączyć lub tymczasowo wyłączyć transfer danych do SENT zapewniając, że dane o pozycji pojazdu są przesyłane do SENT GEO tylko wtedy, gdy to jest konieczne.

Dodatkowo istnieje możliwość włączenia powiadomienia SMS lub e-mail o braku komunikacji z urządzeniem dłuższym niż 40 minut aby zapewnić zgodność z wymaganiami SENT, a w dodatkowych akcesoriach jest możliwość zakupienia tzw. diody SENT dla kierowcy sygnalizującej poprawną lub niepoprawną pracę urządzenia.

Usługa SENT GEO działa już od najprostszych urządzeń pobierających jedynie informacje o pozycji GPS i nie wymaga żadnych dodatkowych komponentów.

Mapy Google

W platformie EMTRACK zastosowano bardzo dokładne i często aktualizowane mapy Google. Użytkownik ma do dyspozycji mapę domyślną, satelitarną, hybrydową, terenową oraz możliwość włączenia informacji o korkach. Ponadto może obserwować swoje pojazdy w widoku Street View.

Powiadomienie o dojeździe do celu

Jeżeli zamiast ciągłego sprawdzania czy ładunek dotarł do celu chciałbyś, aby to system Cię o tym informował to ta funkcjonalność jest w sam raz dla Ciebie. Kilkoma kliknięciami wskażesz cel podróży danego pojazdu, a system powiadomi Cię SMS gdy pojazd dojedzie na miejsce lub je opuści.

Lokalizacja osób i przesyłek

Specjalnie przygotowane lokalizatory o wielkości mniejszej niż pudełko zapałek pozwolą na śledzenie ludzi, przesyłek lub innych mobilnych obiektów bez zasilania. Dzięki modułowi powiadomień błyskawicznie jesteśmy w stanie się dowiedzieć gdy nasze dziecko opuści szkołę, osoba starsza upadnie lub nasza przesyłka dotrze do celu. Ponadto przycisk alarmowy pozwoli na powiadomienie Użytkownika o zagrożeniu, a możliwość zdalnego nasłuchuwania pozwoli określić co się dzieje w najbliższym otoczeniu lokalizatora.

Kontrola i rozliczenie dziennych przebiegów

Aplikacja pozwala na pełną weryfikację przebiegów pojazdów z określeniem czasu i miejsca rozpoczęcia przejazdu, przebytego dystansu, zużytego paliwa i oceny ekonomii jazdy kierowcy. Raporty mogą być generowane za dowolny zakres, wyświetlane on-line w aplikacji lub eksportowane do plików PDF i XLS.

Analiza czasu pracy kierowców

Moduł analizy czasu pracy kierowcy analizuje dane spływające z tachografu i na bieżąco wyświetla szczegółowe informacje między innymi takie jak:
- czas rozpoczęcia aktualnej zmiany
- pozostały czas jazdy uwzględniający odpoczynek dobowy, tygodniowego oraz ograniczenie jazdy w zmianie, tygodniu oraz dwóch tygodniach z uwzględnieniem dostępnego wydłużonego okresu jazdy
- pozostały czas jazdy do wymaganej przerwy lub pozostały czas do zaliczenia przerwy oraz informację o zaliczonej pierwszej części dzielonej przerwy
- pozostały czas
do rozpoczęcia obowiązkowych przerw i odpoczynków

Ponadto moduł prezentuje historię czasu pracy kierowcy oraz obsługuje pracę w podwójnej obsadzie, a Użytkownik ma do dyspozycji prawie 20 typów natychmiastowych powiadomień takich jak zaliczenie przerwy czy popełnienie wykroczenia!

Integracja z innymi systemami

Mamy świadomość, że prowadzenie firmy opiera się na korzystaniu z wielu różnych systemów co jest dość uciążliwe. Wychodząc temu naprzeciw stworzyliśmy interfejs integracyjny oparty o technologię REST za pomocą którego dowolny inny system może pobrać bieżące i historyczne informacje o udostępnionych mu pojazdach przez użytkownika systemu.

e-TOLL

System EMTRACK jest cerytfikowanym przez Ministerstwo Finansów dostawcą usług ZSL. Dzięki temu umożliwiamy przesyłanie niezbędnych danych w czasie rzeczywistym pozwalających na rozliczenie przejazdów drogami płatnymi.

Użytkownik w dowolnym momencie może włączyć lub tymczasowo wyłączyć transfer danych do eTOLL zapewniając, że dane o pozycji pojazdu są przesyłane do serwerów KAS tylko wtedy, gdy to jest konieczne.

Usługa e-TOLL działa na wybranych modelach urządzeń pobierających jedynie informacje o pozycji GPS i nie wymaga żadnych dodatkowych komponentów.

Zaawansowana wyszukiwarka

W klasycznych aplikacjach wyszukiwarka służy do wyszukiwania adresów. W naszej aplikacji zrobiliśmy małą rewolucję. Dzięki naszej wyszukiwarce jesteś w stanie wywołać historię pracy dowolnie zdefiniowanej konfiguracji pojazdów, jednym kliknięciem wygenerować ulubione raporty czy odnaleźć dowolny pojazd lub miejsce na mapie!

Wysyłka tras do kierowcy

Spedytor zaplanowaną trasę może wysłać na terminal nawigacyjny Garmin do Kierowcy. W odpowiedzi otrzymuje od Kierowcy potwierdzenie odbioru trasy, która na bieżąco jest monitorowana przez Moduł Tras platformy EMTRACK.

Historia i animacja

W naszej aplikacji Użytkownicy mają do dyspozycji usprawnioną funkcjonalność animacji historii poruszania się pojazdów. Jedną z najciekawszych rzeczy jest możliwość wyświetlania historii tras dla wielu pojazdów jednocześnie. Panel sterowania animacją pozwala na płynną zmianę czasu lub ciągłe odtwarzanie animacji w wybranym tempie. Co więcej, użytkownik sam może wskazać datę, którą chce wyświetlić w animacji lub sprawdzić kiedy pojazd był w danym miejscu. Tryb historyczny poza pozycjami pokazuje również wartości  wszystkich pomiarów, które były aktualne we wskazanym czasie.

Monitoring temperatur

Do naszych urządzeń można podłączyć nawet 6 czujników temperatury, których pomiary na bieżąco trafiają na nasze serwery. Jeżeli tempaeratura spadnie lub wzrośnie poza ustalony zakres natychmiast generowany jest alarm. Użytkownik poza bieżącym podglądem pomiarów temperatury ma możliwość wygenerowania raportu, który wizualizuje wartości temperatur w czasie i dwoma kliknięciami wysłać swojemu zleceniodawcy na wskazany adres e-mail.

Lokalizacja obiektów bez zasilania

Dzięki naszym specjalnym urządzeniom posiadających własne zasilanie oraz szerokiemu wachlarzowi możliwości jego konfiguracji jesteśmy w stanie zainstalować urządzenie do monitorowania obiektu, które pozwoli na obserwację pracy nawet do 3 lat bez potrzeby wymiany baterii. Urządzenie powiadomi Użytkownika jeżeli obiekt opuści zdefiniowany obszar, wykryje ruch lub gdy bateria w urządzeniu będzie na wyczerpaniu. Jest to świetne rozwiązanie do monitorowania naczep, łodzi, kontenerów i innych obiektów bez własnego źródła zasilania.

Powiadomienia i przypomnienia

Obecnie nasz system wykrywa i publikuje ponad 60 różnego rodzaju zdarzeń takich jak zanik zasilania, opuszczenie obszaru, dojazd do celu, itp. Moduł powiadomień umożliwia natychmiastowe informowanie użytkownika o danym zdarzeniu za pomocą dymku w aplikacji, wiadomości e-mail, SMS lub wywołaniu specyficznego adresu WWW w przypadku integracji z systemami zewnętrznymi.
Natomiast dzięki modułowi przypomnień możliwe jest zdefiniowanie co ile kilometrów lub co jaki czas system ma przypominać o wybranym zdarzeniu dla danego pojazdu. Dzięki temu nigdy więcej nie zostanie przekroczony termin przeglądu, pobrania danych z karty kierowcy lub nie wygaśnie ubezpieczenie.

Integracja z 4Trans i SuperTacho

Wykorzystanie naszej platformy pozwala na zdalne pobranie danych z karty kierowcy oraz pamięci wewnętrznej tachografu i import ich do systemu 4Trans lub SuperTacho.

Dodatkowo nawet w pojazdach bez podłączonego tachografu cyfrowego można wygenerować  specjalny raport z przekaczania granic i zaimportować do 4Trans lub SuperTacho w celu rozliczenia delegacji.

Raportowanie przejazdów prywatnych i służbowych

Znaczna część kosztów utrzymania floty to wykorzystanie pojazdu przez pracownika do celów prywatnych. Dzięki systemowi EMTRACK łatwo można rozdzielić eksploatację pojazdu w wyniku działań służbowych od tych, które powinny być księgowane na konto pracownika. Błyskawiczna możliwość wygenerowania raportu z podsumowaniem liczby przejechanych kilometrów w obu przypadkach pozwoli na zwiększenie oszczędności firmy.

Rozbudowa instalacji

Instalacja w pojeździe może być wzbogacona o dodatkowe urządzenia takie jak między innymi:

- identyfikator użytkowników,
- przełącznik trybów pracy,
- przycisk alarmowy,
- czujniki pomiaru temperatury,
- sondę paliwa.

Ponadto urządzenie można zintegrować z dowolnym innym generującym sygnał binarny (np. czujnik obrotu gruszki w betoniarce, czujnik opuszczenia łyżki) lub analogowy (nacisk na oś, ilość cieczy w zbiorniku).

Stała kontrola paliwa

W aplikacji użytkownik ma dostęp do bieżącego poziomu paliwa w zbiornikach, aktualnego średniego spalania pojazdu w danym dniu, sprawdzenia zużycia paliwa na danej trasie czy nawet ilości paliwa przepalonego na postoju. Ponadto aplikacja pozwala na kontrolowanie tankowań i ubytków poprzez zdarzenie z informacją o ilości zatankowanego paliwa, miejscu i czasie.

Analiza stylu jazdy kierowcy

Platforma EMTRACK posiada moduł analizy stylu jazdy kierowcy. Urządzenia zbierają informację na temat gwałtownych przyśpieszeń, hamowań lub dynamicznej jeździe w zakrętach. Zliczany jest także czas pracy na biegu jałowym, czas jazdy powyżej ustalonej prędkości, czas jazdy powyżej ustalonych obrotów silnika, stosunek hamowania silnikiem do klasycznego hamowania i wiele innych. Dane te służą do budowy oceny stylu jazdy kierowcy i są oddzielnie zliczane dla każdego przejazdu i prezentowane w raporcie. Ponadto w aplikacji stale jest prezentowana ocena stylu jazdy bazująca na poruszaniu się w ostatnich 24 godzinach.

Komunikacja z kierowcą

Użytkownicy korzystający z aplikacji EMTRACK mają do dyspozycji komunikator dzięki któremu mogą wysyłać wiadomości między sobą oraz z kierowcami. Kierowca natomiast ma do dyspozycji nawigację Garmin z modułem komunikacji lub dedykowaną aplikację do wymiany wiadomości instalowaną na smartfona.

Lokalizacja obiektów w czasie rzeczywistym

Odświeżanie pozycji nawet co kilka sekund!

Aplikacja umożliwia pozycjonowanie pojazdów w czasie rzeczywistym (czasy zgłoszenia co kilka sekund) oraz archiwalne odwzorowanie przebiegu tras (w tym postojów, zatrzymań, prędkości, pobytu w zdefiniowanych miejscach, przejazdu trasą i innych).

Co więcej, użytkownik nie ma ograniczonego transferu na komunikację z urządzeniem, więc nie ma obawy o wejście w dodatkowe koszty!

Nieograniczony dostęp do danych

Jako, że nie jesteśmy zwolennikami nakładania ograniczeń to udostępniamy naszym Użytkownikom dostęp do nieograniczonego zakresu danych. Jeżeli jesteś naszym klientem 10 lat to masz dostęp do kompletu danych z tego okresu. I to bez dodatkowych kosztów!

Raportowanie i eksport

Aplikacja udostępnia kilka rodzajów raportu i jest otwarta na ich szybkie dodawanie. Dzięki temu nasi Użytkownicy zawsze mają dane w takiej formie w jakiej oczekują i w krótkim czasie są w stanie podsumować pracę swoich pojazdów. Co więcej raporty są eksportowalne do PDF, XLS i CSV co umożliwia ich dalszą obróbkę lub mogą być błyskawicznie wysłane na wskazany adres e-mail.

Udostępnienie podglądu kontrahentom

Dbając o dobre relacje naszych klientów z ich klientami umożliwiamy dodanie czasowego udostępnienia informacji o pojeździe na wskazany adres e-mail. Przez ten czas osoba trzecia będzie mogła monitorować położenie i pomiary pojazdu, a dostęp ten automatycznie wygaśnie o wskazanej dacie i czasie. Dzięki tej funkcjonalności nasz Zleceniodawca będzie na bieżąco z dostawą towaru lub będzie mógł potwierdzić poprawność wykonanej usługi.

MiLoG

Raport z przekroczenia granic zawierający informacje o czasie pobytu, jazdy i postoju w danym kraju pozwoli na sprawną realizację zgłoszenia MiLoG.

Odczyt danych z komputera pokładowego

Dzięki modułowi integracji z komputerem pokładowym w pojeździe jesteśmy w stanie wyświetlić bieżące i historyczne pomiary parametrów takich jak przebieg, obroty silnika, poziom paliwa, ilość zużytego paliwa w trasie i na postoju, nacisk na pedał gazu, czas pracy silnika,  temperaturę oleju i wiele innych.

Planowanie, wysyłka, monitorowanie i raportowanie tras

Jednym z ważniejszych modułów naszego systemu jest moduł Planowania i Realizacji Tras.

Spedytor siedząc przy komputerze może zaplanować najbardziej optymalną trasę uwzględniając ograniczenia tonażowe i gabarytowe danego pojazdu, zapisać, wysłać do pojazdu i monitorować jej realizację.

W przypadku zjazdu z trasy lub zagrożenia dotarcia na czas natychmiast geneorwane jest powiadomienie umożliwiające uruchomienie działań naprawczych. Co więcej, na bieżąco dostępny jest podgląd postępu trasy, a na koniec można błyskawicznie wygenerować raport z jej realizacji.

Weryfikacja wizyt u klientów

EMTRACK umożliwia import tysięcy punktów handlowych i monitorowaniu pobytu pojazdów w ich pobliżu. Dzięki tej funkcjonalności jesteś w stanie błyskawicznie sprawdzić kto i kiedy odwiedził Twojego klienta, ile czasu tam spędził oraz błyskawicznie wygenerować raport z odwiedzin Klientów przez Twojego handlowca.

Identyfikacja kierowców

System EMTRACK umożliwia identyfikację kierowców za pomocą różnych mediów autoryzacyjnych. Może to być karta zbliżeniowa, pastylka Dallas, karta kierowcy tachografu cyfrowego lub PIN wpisywany w terminalu kierowcy.

Wszystkie zdarzenia mające miejsce w pojeździe gdy zalogowany jest w nim kierowca są księgowane na jego konto i prezentowane w raportach. Dzięki tej funkcjonalności łatwo można prowadzić wewnętrzne rankingi kierowców i obserwować wydajność każdego z nich.

Dodatkowym aututem jest możliwosć uniemożliwienia uruchomienia pojazdu do momencu zalogowania autoryzowanego kierowcy.

Dostęp mobilny

W ramach abonamentu nasi użytkownicy mają dostęp do aplikacji mobilnych działających w oparciu o platformę Android i iOS. Dzięki tej aplikacji są w stanie obejrzeć bieżący stan i pomiary swoich pojazdów lub wygenerować historię trasy za dowolny okres i uproszczony Raport z przejazdów.

Zdalny odczyt danych z tachografu

System EMTRACK w swojej ofercie posiada specjalne urządzenia, które są podłączane pod tachografy cyfrowe. Podpięte w ten sposób urządzenie posiada informacje o aktualnym stanie pracy kierowcy (D8) oraz umożliwia zdalny odczyt danych z kart kierowców (wymagane ustawowo archiwizacja raz na 28 dni) jak i odczytu danych z pamięci wbudowanej tachografu (wymagana ustawowo archiwizacja raz na 90 dni).

Do zdalnego pobrania danych przez Użytkownika potrzebna jest karta przedsiębiorstwa oraz czytnik kart inteligentnych podłączanych do komputera przez złącze USB. Następnie przez aplikację EMTRACK wystarczy dodać zlecenie pobrania wybranego rodzaju danych, zakres czasu i system zajmie się resztą informując gdy plik DDD będzie gotowy do pobrania na komputer!