Otwórz menu

Korzyści

35% korzyści bezpośrednich

 1. Rozliczanie pracowników z realizowanych zadań (3%)

  Na podstawie wywiadów z pracodawcami obliczono, że prawie 50% kierowców wykorzystuje pojazdy służbowe do celów prywatnych. Dotyczy to w największej mierze pojazdów osobowych (przejazdy prywatne), pojazdów dostawczych, ciężarowych, a czasem nawet maszyn budowlanych (realizacja zleceń „na lewo”). Co więcej, kierowcy często ignorują zalecane trasy przejazdów na takie, które są dla nich wygodniejsze, ale niekoniecznie oszczędniejsze.
  Aby uniknąć nieefektywnej pracy w maszynach specjalizowanych istnieje możliwość podłączenia specjalnych czujników monitorujących pracę takich elementów jak łyżka koparki, działanie agregatu, opuszczenie pługa czy działanie webasto. W ten sposób uzyskujemy rzetelne źródło wiedzy na temat faktycznej efektywności pracy naszych pojazdów i kierowców.
  Ponadto urządzenia EMTRACK umożliwiają identyfikację kierowców za pomocą pastylek iButton (Dallas), kart RFID (13.25MHz oraz 125kHz) czy kart tachografu cyfrowego. Dzięki temu każde zdarzenie występujące w systemie takie jak otwarcie korka paliwa, tankowanie, zagłuszanie GPS, przekroczenie prędkości i wiele innych jest przypisane do odpowiedniego kierowcy, prezentowane w raportach i przechowywane w systemie.
  System EMTRACK udostępnia również raporty podsumowujące pracę pojazdów i kierowców w zadanym okresie. Jest to doskonałe narzędzie do porównania ile każdy z pojazdów przejechał kilometrów, ile czasu stał na postoju, ile czasu pracował silnik czy ile zużył paliwa i z jaką średnią. W ten sposób otrzymujemy idealne narzędzie dla premiowania pracowników za efektywną pracę i do wykrywania nieefektywnego wykorzystania pojazdów czy sprzętu.
  Na podstawie porównań przebiegów pojazdów obliczono, że w pojazdach służbowych, w których zamontowano monitoring GPS średnie miesięczne przebiegi spadły o około 5% co dla przeciętnej floty 15 pojazdów daje to oszczędności rzędu prawie 3%, a tym samym 27 000 zł w ciągu roku.

 2. Monitorowanie ekonomii wykorzystania pojazdów (17%)

  Wśród niektórych pracowników panuje przekonanie, że najbardziej wytrzymały samochód to samochód służbowy. Kierowcy - mając świadomość tego, że nie ponoszą kosztów paliwa, naprawy pojazdów, czy odpowiedzialności za ewentualne szkody - eksploatują pojazdy w dość intensywny sposób. Niewłaściwy styl jazdy, a w szczególności jazda dynamiczna, znacznie zwiększa zużycie paliwa i eksploatacji pojazdu.
  System EMTRACK udostępnia moduł Ecodriving, który monitoruje takie parametry jak: - czas jazdy, postoju, pracy silnika i pracy silnika na biegu jałowym
  - czas jazdy powyżej ustalonego limitu obrotów, powyżej ustalonej prędkości oraz jazdy w optymalnym zakresie obrotów
  - zużyte paliwo wraz ze średnim spalaniem i zużyte paliwo na biegu jałowym
  - gwałtowne manewry (przyśpieszenia, hamowania i skręty)
  - efektywność hamowania (stosunek hamowania silnikiem względem hamowania pedałem hamulca) oraz liczbę hamowań
  - liczbę wciśnięć gazu „do dechy” i czas jazdy z wciśniętym gazem „do dechy”
  - czas jazdy na tempomacie

  uwzględniając te elementy obliczany jest tzw. ekoindeks – jest to wartość procentowa informująca jak ekonomicznie wykorzystywany był pojazd (0% - fatalne wykorzystanie pojazdu, 100% - idealne wykorzystanie pojazdu).
  Poza raportem i podsumowaniem wykorzystania pojazdu przez kierowcę dostępna jest także informacja o ecoindex obliczonym na postawie danych z ostatnich 24h. Pozwala to na bieżące monitorowanie wykorzystania pojazdu i reagowanie zawczasu, dzięki czemu unikniemy poniesienia zbędnych kosztów.
  Osoby chcące reagować natychmiast na zbyt brawurową jazdę, mogą włączyć powiadomienie o przekroczeniu prędkości, gdzie każde zarejestrowane zdarzenie będzie zapisywane w systemie, a Użytkownik będzie informowany za pomocą wiadomości SMS lub e-mail.
  Pojazdy służbowe przekazywane są w ręce różnych użytkowników. Im więcej kierowców, tym trudniejsze może być sprawdzenie ich umiejętności w praktyce. Część z nich może nie mieć wystarczających kwalifikacji do efektywnej jazdy, inni z kolei mogą być nadmiernie pewni swoich umiejętności, przez co często lekceważą przepisy ruchu drogowego. Niewłaściwy styl jazdy, zwłaszcza jazda bardzo dynamiczna, zwiększa znacznie zużycie paliwa i samego pojazdu podnosząc tym samym koszty jego utrzymania. W kosztach tych między innymi zawarte są częstsze wymiany klocków i tarcz hamulcowych, zawieszenia, a nawet turbin. Te ostatnie bardzo mocno potrafią obciążyć portfel właściciela pojazdu. W normalnie eksploatowanym pojeździe turbina wymaga wymiany lub regeneracji co około 200 tyś kilometrów, natomiast jazda na wysokich obrotach i na zimnym oleju oraz gaszenie samochodu na gorącym silniku potrafią skrócić ich żywotność nawet dwudziestokrotnie! Eliminacja tych kosztów dla przeciętnej floty 15 pojazdów przynosi oszczędności rzędu ponad 166 000 zł w ciągu roku.

 3. Kontrola paliwa (4%)

  Około 50% kosztów utrzymania floty to koszty paliwa. System EMTRACK dzięki integracji z szyną CAN oraz sondami paliwa umożliwia kompleksową analizę jego zużycia oraz wykrywania tankowań i upustów. Dostępny jest moduł analizy pomiarów, dzięki czemu niezwłocznie po wykryciu upustu możemy otrzymać alarm i zareagować na ewentualną anomalię.
  System monitoringu GPS EMTRACK dzięki połączeniu z elektroniką samochodu pozwala na bieżącą kontrolę zużycia i stanu paliwa. Kontrolowane jest zarówno paliwo znajdujące się w baku jak i paliwo podane przez sterownik bezpośrednio na wtryski. Ponadto monitoring stanu paliwa pozwala także na wykrycie strat paliwa wynikających z awarii, wycieków lub niewłaściwej pracy pojazdów. Same kradzieże paliw przez użytkowników aut służbowych to wg statystyk średnio 5% całkowitego budżetu na paliwo w firmie, co w naszej przykładowej flocie 15 pojazdów przekłada się na oszczędności rzędu około 2,5% co daje około 24 000 zł rocznie.
  Do niepotrzebnego zużycia paliwa dochodzi także w pojazdach pracujących na biegu jałowym, które mogą zużyć nawet litr paliwa na godzinę. Wydaje się to niewiele, ale w dużej flocie generuje to znaczące koszty, które dzięki optymalizacji wynikłej z zastosowania GPS można trochę zmniejszyć. Przeciętnie pojazd podczas normalnej pracy zużywa około 2,5% całkowitego zużycia paliwa pracując na biegu jałowym (korki, światła, postoje na włączonym silniku, dogrzewanie kabiny kierowcy, itp.). Niewyłączanie silnika przy dłuższych postojach może tą wartość podnieść nawet do 6%. Monitorowanie tego parametru w aplikacji EMTRACK pozwoli na uniknięcie zbędnych kosztów przepalanego paliwa. Dla naszej przykładowej floty 15 pojazdów wygeneruje to oszczędności na poziomie ponad 1,5% co da nam niecałe 17 000 zł oszczędności w ciągu roku.
  W celu dodatkowej ochrony EMTRACK udostępnia także akcesoria poprawiające monitorowanie paliwa takie jak elektroniczne korki generujące powiadomienie za każdym razem, gdy wlew paliwa jest otwierany i zamykany, plomby złączek przewodów paliwowych, plomby uniemożliwiające demontaż pływaka i wiele innych.

 4. Skrócenie czasu pracy obsługi floty (3%)

  Aplikacja EMTRACK jest stale optymalizowana pod kątem szybkości dostępu do najważniejszych informacji, intuicyjności i komfortu użycia. Technologie użyte do tworzenia aplikacji spowodowały podniesienie szybkości jej ogólnego działania, błyskawiczne generowanie raportów czy bardzo szybką wizualizację pokonanych tras przez kilka obiektów jednocześnie.
  Pracę naszych Klientów ułatwiają takie moduły jak: - natychmiastowe powiadomienie o opuszczeniu lub dotarciu pojazdu do celu,
  - aplikacja mobilna umożliwiająca błyskawiczny dostęp do stanu floty i szybkiego sprawdzenia wykonanej pracy,
  - moduł zadań przypominający o takich rzeczach jak przedłużenie ubezpieczenia, wykonanie przeglądu, badań technicznych, pobrania danych z tachografu i innych czynności wykonywanych co określony czas lub przebieg,
  - automatyczne generowanie raportów wysyłanych na maila z podsumowaniem pracy wybranych pojazdów w zadanym okresie,
  - inteligentna wyszukiwarka umożliwiająca za pomocą dwóch kliknięć wygenerowanie ulubionych raportów czy historii poruszania się wybranych pojazdów
  - raport pobytu w krajach – podsumowujący czas pobytu, jazdy, postoju oraz pokonanego dystansu i zużytego paliwa w krajach, po których pojazdy się przemieszczały, będący idealnym narzędziem do rozliczeń związanych z ustawą MiLoG
  - wizualizacji on-line informacji o korkach na trasie umożliwiająca poprowadzenie kierowcy mniej uczęszczaną trasą i tym samym oszczędność czasu.

  Na podstawie relacji naszych Klientów obliczono, że EMTRACK pozwala oszczędzić nawet 60% czasu potrzebnego do wykonania codziennych czynności spedytora w porównaniu do systemów konkurencji. W efekcie takiej korzyści jeden etat spedytora jest w stanie obsługiwać 60% więcej pojazdów, co przekłada się na obniżenie kosztów utrzymania przykładowej floty 15 pojazdów o niecałe 3%, a to wygeneruje oszczędności rzędu prawie 26 000 zł rocznie.

 5. Monitorowanie czasu pracy kierowcy i zdalne pobieranie danych z tachografu (1%)

  Jedną z najbardziej dotkliwych kar nakładanych na przewoźników są kary po naruszeniu przepisów czasu pracy kierowców. Aplikacja EMTRACK umożliwia monitorowanie aktualnego stanu pracy kierowcy i wyliczania czasu pozostałego do wykonania obowiązkowej przerwy 45 minutowej, dobowej czy tygodniowej. Prezentuje ona również inne informacje ułatwiające obsługę wyjątków takich jak podział odpoczynku 45 minutowego na dwie części, skrócone odpoczynki dobowe, wydłużone dobowe czasy jazdy czy skrócony odpoczynek tygodniowy wraz z rekompensatą. Automatyzacja tego modułu sprawia, że kontrola czasu pracy kierowcy jest prawie bezobsługowa.
  Szacuje się, że monitorowanie czasu pracy kierowcy może wyeliminować nawet 70% naruszeń przepisów, które przy flocie 15 pojazdów pozwalają na wygenerowanie oszczędności na poziomie 0,5%, a tym samym ponad 4 000 złotych rocznie.
  Ponadto system EMTRACK umożliwia zdalny odczyt i pobranie danych z karty kierowcy i pamięci wbudowanej tachografu, dzięki czemu praktycznie eliminowany jest czas niezbędny na manualną wizytę w pojeździe z czytnikiem danych i potrzebę fizycznego posiadania karty kierowcy. To narzędzie zmniejsza koszty o kolejne niecałe 0,5% przynosząc ponad 3 000 zł oszczędności rocznie w przykładowej flocie 15 pojazdów.

 6. Odliczanie 100% VAT i tańsze ubezpieczenia (7%)

  Dzięki dedykowanym raportom ewidencjonującym wykorzystanie pojazdów firmowych możliwe jest prowadzenie i przechowywanie dokumentacji pozwalającej na odliczanie 100% VAT od kosztów utrzymania samochodów firmowych. Odliczanie 100% VAT może przynieść oszczędności na poziomie 6,5% generując dla przykładowej  floty 15 pojazdów oszczędności ponad 62 000 zł rocznie.
  Na rynku ubezpieczeń od dawna trwa ostra i bezpardonowa walka o klienta i towarzystwa ubezpieczeniowe starają się zainteresować kierowców swoimi ofertami, prześcigając się w różnych propozycjach. Dotyczą one między innymi rabatów na autocasco czy dodatkowe bonifikaty promocyjne. Jednym ze sprawdzonych sposobów na uzyskanie zniżki AC jest zamontowanie w aucie lokalizatora GPS. Wynosi ona od 10% do 25% i może przynieść rocznie dla przykładowej floty 15 pojazdów oszczędności nawet 6 000 zł zmniejszając koszty utrzymania floty o około 0,5%.

Korzyści pośrednie

 1. Monitorowanie specyficznych anomalii

  Każda z firm ma swoje specyficzne potrzeby do monitorowania pracy pojazdów. Część firm potrzebuje informacji o zbyt długiej pracy silnika koparki, inne o pracy ramienia z łyżką, kolejne o tankowaniach paliwa poza wskazanymi miejscami, a jeszcze inne o poruszaniu się pojazdów o niedozwolonej porze. Możliwości jest wiele i w tym celu został stworzony w EMTRACK moduł wykrywania zdarzeń. Użytkownik może wprowadzić dowolną konfigurację obserwującą wybrane parametry pojazdu, jego położenie i uwzględniając warunki czasowe.
  Przykładami takich konfiguracji mogą być: - przemieszczenie się pojazdu w sobotę poza godzinami 7:00-17:00 oraz całą niedzielę,
  - tankowanie paliwa poza bazą,
  - obroty przekraczające 2500 przy temperaturze silnika mniejszej niż 50 stopni,
  - poruszanie się z prędkością większą niż 40km/h przy odpiętych pasach bezpieczeństwa,
  - odpięcie akumulatora poza bazą,
  - poruszanie się z zaciągniętym hamulcem ręcznym,
  - niezamknięty pojazd na postoju dłuższym niż 30 minut,
  - spadek ekoindeksu w ostatnich 24h poniżej 70%,
  - awaria systemu hamowania.

  Dzięki tak potężnemu narzędziu monitorowania floty nasi Użytkownicy mogą uzyskiwać korzyści i pilnować jakości, obniżając koszty na swój indywidualny sposób.

 2. Komfort i poczucie bezpieczeństwa dla siebie i pracowników

  Nasze urządzenia posiadają wbudowane moduły wykrywające kolizje drogowe, umożliwiające natychmiastową reakcję w przypadku wystąpienia takiego zdarzenia. Czasem o życiu decydują sekundy, więc możliwość natychmiastowego działania jest bezcenna. Poza największą korzyścią – zdrowiem – pracodawca minimalizuje ryzyko narażenia się na dodatkowe koszty z tytułu likwidacji szkód, nie wspominając o kosztach nieobecności pracowników.
  Istnieje także możliwość dodatkowego zwiększenia poczucia bezpieczeństwa kierowcy poprzez instalację przycisku napadowego, który w przypadku wciśnięcia wygeneruje alarm informujący pracodawcę o niebezpieczeństwie. Pewność, że kierowca i ładunek są bezpieczni, to kolejna bezcenna korzyść dla całej firmy.
  System EMTRACK natychmiast informuje o takich anomaliach jak rozładowanie lub odłączenie akumulatora - co może pozwolić na uniknięcie przestojów spowodowanych brakiem możliwości wykorzystania pojazdu wtedy, kiedy jest to najbardziej potrzebne - czy próby zakłóceń sygnału GPS w przypadku próby kradzieży lub wykorzystania pojazdu do celów prywatnych.
  Co więcej nasi Klienci mogą spać spokojnie i nie martwić się o przewożony ładunek dzięki dodatkowym czujnikom otwarcia przestrzeni ładunkowej czy elektronicznym plombom, których naruszenie jest od razu rejestrowane i alarmowane przez system. Jeżeli ładunek jest przewożony w chłodni to istnieje możliwość monitoringu temperatury i alarmowania jeżeli wyjdzie ona poza określony zakres.

 3. Zabezpieczenie pojazdów przed kradzieżą

  Jedną z dodatkowych korzyści jakie może przynieść system monitorowania jest dodatkowe zabezpieczenie pojazdów przed kradzieżą. W naszej ofercie dostępne są urządzenia autoryzujące kierowcę za pomocą pastylki Dallas lub karty zbliżeniowej lub bezprzewodowego nadajnika. Dodatkowo system alarmuje użytkownika, gdy pojazd jest holowany lub opuści zdefiniowany obszar. W przypadku, gdyby podczas próby kradzieży pojazdu, urządzenie utraciłoby zasilanie lub nastąpiłaby próba zakłócenia sygnału GPS, to system EMTRACK również wygeneruje odpowiedni alarm.

 4. Zwiększenie wiarygodności u kontrahentów

  Firmy świadczące usługi dostawy lub przewozu towarów przykładają dużą uwagę do jakości świadczonych usług i dbają o dobre relacje ze swoimi klientami. Badania pokazują, że 68% przypadków odejścia klientów do konkurencji jest spowodowana złą jakością jego obsługi, a 14% z powodu jakości świadczonych usług1. 94,9% badanych2 odpowiedziało, że największe korzyści z budowania trwałych relacji z klientami przynosi wiarygodność i lepsza komunikacja z klientem.
  Aby ułatwić to zadanie EMTRACK udostępnia takie funkcje jak wysyłka raportów na wskazany adres e-mail, okresowe udostępnienie pozycji pojazdu dla innego użytkownika czy możliwość zakładania dodatkowych kont dostępowych dla swoich kontrahentów. Dzięki takim funkcjonalnościom można w szybki i wygodny sposób podzielić się z Kontrahentem raportem z przebytej trasy, temperatury w chłodni czy dać możliwość ciągłego podglądu gdzie jest jego ładunek.

 5. Integracja systemów usprawnieniem działania firmy

  Systemy informatyczne w firmie nie są już żadną nowością. System CRM, system produkcyjny, system do składania zamówień, system księgowy itp. Ułatwiają one pracę, obniżają koszty działania, usprawniają procesy. Kolejnym krokiem w usprawnianiu firmy i współpracy z partnerami jest sprawienie by te systemy zaczęły ze sobą (oraz z systemami Partnerów) współpracować. Takie łączenie systemów nazywa się integracją.
  Integracja przynosi korzyści w postaci optymalizacji procesów biznesowych poprzez usprawnienie wymiany informacji pomiędzy istniejącymi systemami, poprawę pracy przedsiębiorstwa w dziedzinie zarządzania kontaktami z klientami i integracji oprogramowania z systemami partnerów biznesowych oraz sprawniejszą budową wszelkiego rodzaju systemów raportowo-analitycznych, dających rzeczywisty obraz całości przedsiębiorstwa, a w efekcie – stały dostęp do informacji zawartych w integrowanych systemach.
  Platforma EMTRACK udostępnia bogate API integracyjne umożliwiające integracje począwszy od strony internetowej na której chcemy prezentować np. położenie naszego pojazdu, a skończywszy na systemach Business Intelligence uwzględniających dane raportowe pojazdów. Zintegrowane systemy, to automatyzacja procesów powodująca eliminację czynnika błędu ludzkiego oraz przyśpieszenie procesów, co przekłada się na mniejsze obciążenie pracowników.

Przewaga nad konkurencją

 1. Automatyzacja systemu

  Dokładamy wszelkich starań, aby nasz system był jak najbardziej przyjazny Użytkownikowi. Wiele powtarzalnych procesów zautomatyzowaliśmy, a nad kolejnymi pracujemy. Paradoksalnie przykładamy ogromną wagę do wyglądu i szybkości działania naszych aplikacji, a z drugiej strony robimy wszystko, aby Użytkownik jak najmniej z nich korzystał. Naszym celem jest jednorazowa konfiguracja aplikacji przez Użytkownika, a następnie to ona ma informować Klienta o wszelkich anomaliach i udzielać automatycznie potrzebnych informacji.

 2. Bezawaryjność i ciągły rozwój oferowanych urządzeń

  Jedną z naszych fundamentalnych zasad jest uniezależnienie od oferowanych urządzeń. Wiele firm świadczących usługi monitorowania GPS sama produkuje oferowane urządzenia co z pewnością pozytywnie działa na przychody firmy, natomiast niesie pewne ograniczenia i wady w stosunku do Klienta. Technologie bardzo szybko się starzeją, a urządzenia ciągle muszą być ulepszane i rozwijane. Według nas bardzo trudno jest być jednocześnie producentem elektroniki doskonałej jakości i producentem wysokiej jakości oprogramowania. Z tego powodu zbudowaliśmy partnerską sieć dostawców zróżnicowanych urządzeń, która pozwala nam oferować Klientowi rozwiązania dostosowane do jego indywidualnych potrzeb, sprawdzonej jakości i w atrakcyjnej cenie. Mamy wdrożone procedury kontroli jakości dostarczanych urządzeń i jeżeli jakość wybranego producenta spada, po prostu usuwamy je z oferty bez żadnych konsekwencji. Obecnie w ofercie mamy kilkanaście typów urządzeń od różnych dostawców i liczba ta stale rośnie.

  Przez ostatni rok nasz system był dostępny przez 99,8% czasu. Pozostałe 0.2% czasu to przestoje spowodowane wdrożeniami nowej wersji platformy, o których zawsze zawczasu informujemy naszych Klientów. Nasz system ma wdrożone procedury automatycznego testowania i systemy monitorowania jego stabilności, dzięki czemu wszelkie anomalie i ewentualne problemy są zawczasu wykrywane i rozwiązywane zanim wpłyną na pracę Użytkowników.

 3. Ciągły rozwój i wdrożenia

  Staramy się raz na kwartał wprowadzać „duże” zmiany, a mniej więcej raz w miesiącu pakiet mniejszych usprawnień do działania aplikacji. Z chęcią wysłuchujemy naszych Klientów i wdrażamy proponowane przez nich rozwiązania. Mamy świadomość, że to aplikacja jest dla nich, a nie na odwrót.

 4. Przyjazny helpdesk i błyskawiczny support

  Wdrożone procedury zapewniają szybką obsługę Klientów kontaktujących się z naszą Pomocą Techniczną. Zawsze wspieramy Użytkowników w pomocy w obsłudze aplikacji i pomagamy skonfigurować ją według własnych potrzeb. Nasz średni czas odpowiedzi to 20minut, co pozwala na zachowanie ciągłości pracy.

 5. Dlaczego EMTRACK?

  Zapytaliśmy naszych Klientów jakie są powody dla których poleciliby EMTRACK swoim znajomym. Najczęściej słyszeliśmy następujące odpowiedzi: - ilość czasu, który oszczędzają w porównaniu do korzystania z produktów konkurencji,
  - bardzo wysoka jakość wsparcia Pomocy Technicznej,
  - otwartość na sugestie zmian i usprawnień od Klientów,
  - poprawa wydajności pracy kierowców i osób odpowiedzialnych za zarządzanie flotą,
  - wzrost konkurencyjności na rynku dzięki wygenerowanym oszczędnościom.

Przyjęte założenia

 1. Koszty utrzymania pojedynczego pojazdu typu VAN

  Koszty paliwa

  Cena paliwa (netto)

  3,70 zł

  Średnie spalanie na 100km

  8 L

  Średni przebieg w miesiącu

  9 000 km

  Opłaty

  Ubezpieczenie OC (na rok)

  1 500 zł

  Ubezpieczenie NW (na rok)

  1 500 zł

  Przegląd rejestracyjny (na rok)

  100 zł

  Inne zobowiązania (na rok)

  0 zł

  Koszty eksploatacji

  Co ile km przegląd?

  30 000 km

  Średni koszt jednego przeglądu

  600 zł

  Nieprzewidziane wydatki/naprawy (na rok)

  500 zł

  Średnia kara pieniężna (na rok)

  400 zł

  Koszty eksploatacji opon

  Koszt kompletu opon letnich

  1000 zł

  Komplet opon letnich wystarcza do przejechania

  100 000 zł

  Koszt kompletu opon zimowych

  1 000 zł

  Komplet opon zimowych wystarcza do przejechania

  60 000 zł

  Ile miesięcy w roku jeździ się na zimówkach?

  5 m-cy

  Koszt wiosennej i jesiennej zmiany opon

  160 zł

  Utrata wartości pojazdu

  Bazowa wartość pojazdu

  100 000 zł

  Roczna utrata wartości pojazdu

  20 %

  Koszty obsługi pojazdów

  Wynagrodzenie spedytora miesięcznie

  3 800 zł

  Liczba obsługiwanych pojazdów przez spedytora

  10

  Czas na pobranie danych z karty kierowcy

  30 min

  Czas na pobranie danych z pamięci tachografu

  60 min

 2. Koszty utrzymania przykładowej floty 15 pojazdów

  Koszty utrzymania floty

  Koszt miesięczny utrzymania pojazdu

  5 386,59 zł

  Koszt roczny utrzymania pojazdu

  64 639,12 zł

  Koszt 1km

  0,60 zł

  Koszt miesięczny utrzymania floty 15 pojazdów

  80 798,90 zł

  Koszt roczny utrzymania floty 15 pojazdów

  969 586,78 zł

 3. Wygenerowane oszczędności dla przykładowej floty 15 pojazdów

  Oszczędności bezpośrednie

  Ograniczenie przebiegów o 5%

  2,75%

  26 631,00 zł

  Ecodriving

  17,14%

  166 159,03 zł

  Zmniejszenie zużycia paliwa o 5%

  2,47%

  23 976,00 zł

  Uniknięcie przepalania paliwa na postojach

  1,73%

  16 783,20 zł

  Optymalizacja pracy spedytora

  2,65%

  25 650,00 zł

  Obniżenie kart z tytułu CPK

  0,43%

  4 200,00 zł

  Przyśpieszenie pobierania danych z tachografu

  0,33%

  3 158,90 zł

  Odliczanie 100% VAT

  6,48%

  62 838,30 zł

  Zniżki na AC

  0,58%

  5 625,00 zł

  RAZEM

  34,56%

  326 030,43 zł