Otwórz menu

Ważne zmiany dla kierowców od 1 lipca 2023 – o czym należy pamiętać?

Darmowe przejazdy autostradami, zakaz wyprzedzania się ciężarówek i jazdy lewym pasem – lipcowa nowelizacja Prawa o ruchu drogowym wprowadziła sporo zmian dla kierowców. W nowych przepisach nie brakuje jednak pewnych wyjątków, z którymi warto się zapoznać przed wyruszeniem w trasę. Wyjaśniamy, co zmieniło się na polskich drogach od 1 lipca 2023 r.

 

Darmowa autostrada – nie dla wszystkich kierowców

Zgodnie z komunikatem opublikowanym na rządowych stronach systemu e-TOLL od 1 lipca 2023 r. zostały zniesione opłaty za przejazdy pojazdów lekkich po państwowych autostradach. Oznacza to, że kierowcy samochodów osobowych, motocykli oraz zespołów pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony nie będą musieli płacić za przejazd na odcinkach autostrad:

  • A2: Konin – Stryków (99 km),
  • A4: Wrocław – Sośnica (162 km).

Płatne pozostają odcinki:

  • A1: Rusocin – Nowa Wieś,
  • A2: Świeck – Konin, z wyłączeniem odcinka między węzłami Poznań Zachód i Poznań Wschód,
  • A4: Katowice – Kraków.

Warto tutaj zaznaczyć, że opłata na odcinkach Konin – Stryków oraz Wrocław – Sośnica nadal obowiązuje osoby, które poruszają się pojazdami o masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony. Obejmuje to samochody ciężarowe, jednak nie tylko. Jeśli auto osobowe ciągnie przyczepę i jego masa całkowita przekracza 3,5 tony, traktowane jest już jako transport ciężki. W takim wypadku wniesienie opłaty w systemie e-TOLL będzie konieczne.

Zakaz wyprzedzania się ciężarówek

Nowelizacja Prawa o ruchu drogowym wprowadziła również zakaz wyprzedzania się ciężarówek. Ma to na celu zwiększenie bezpieczeństwa na drogach ekspresowych i autostradach, na których często można było zaobserwować tzw. wyścigi słoni. Manewr ten, polegający na wyprzedzaniu się dwóch ciężarówek, niejednokrotnie zmuszał kierowców samochodów osobowych do gwałtownego hamowania, a dodatkowo też blokował płynny ruch.

Od 1 lipca 2023 obowiązuje zakaz wyprzedzania dla kierujących pojazdem ciężarowym kategorii N2 lub N3 na drogach ekspresowych oraz autostradach o dwóch pasach ruchu w jednym kierunku. Dotyczy to również samochodów osobowych z przyczepami o całkowitej masie powyżej 3,5t, jak i zespołów pojazdów o długości powyżej 7 m (niezależnie od ich masy).

Zakaz nie obowiązuje w przypadku wyprzedzania aut wykonujących prace porządkowe, serwisowe lub modernizacyjne, jednak pod warunkiem, że poruszają się z włączonymi żółtymi sygnałami błyskowymi.

W nowelizacji znalazł się też inny wyjątek – kierowcy ciężarówek mogą wyprzedzać pojazdy, które poruszają się ze znacznie mniejszą prędkością od dopuszczalnej. Niestety, tej kwestii przepisy nie regulują jednoznacznie – nieoficjalnie wspomina się o 10 km/h.

„Kierującemu pojazdem kategorii N2 lub N3 (...) zabrania się wyprzedzania pojazdu samochodowego na autostradzie i drodze ekspresowej o wyłącznie dwóch pasach ruchu przeznaczonych dla danego kierunku ruchu, chyba że pojazd ten porusza się z prędkością znacznie mniejszą od dopuszczalnej dla pojazdów kategorii N2 lub N3 obowiązującej na danej drodze.”

Zakaz jazdy lewym pasem

Zmiany w ruchu drogowym obejmują również zakaz jazdy lewym pasem dla pojazdów kategorii N2 i N3. Zgodnie z dodatkowym ustępem, dopisanym do art. 16:

„Kierujący pojazdem kategorii N2 lub N3 (...) lub zespołem pojazdów o długości ponad 7 m na autostradzie, lub drodze ekspresowej o trzech, lub więcej wyznaczonych pasach ruchu na jezdni w jednym kierunku jest obowiązany korzystać wyłącznie z dwóch pasów ruchu przeznaczonych dla danego kierunku, znajdujących się najbliżej prawej krawędzi jezdni."

W praktyce, od 1 lipca 2023 na drogach, które mają minimum 3 pasy ruchu na jezdni, samochody powyżej 3,5 tony lub zespoły pojazdów przekraczające długość 7 metrów (będą to praktycznie wszystkie auta osobowe, które ciągną przyczepy) nie będą mogły jechać lewym pasem. Poruszający się nimi kierowcy będą mogli korzystać jedynie z prawego oraz środkowego i wyprzedzać się w ich obrębie.